Szanowni Państwo, Szanowni Państwo,

witamy w Portalu Transakcyjnym INTER, umożliwiającym szybkie
i proste zawarcie ubezpieczenia.

W celu zapoznania się z Ofertą należy wprowadzić swój adres e-mail oraz kod otrzymany
od Agenta.


Panel logowania Panel logowania

INTER Dual Selling
Trwa ładowanie danych
Trwa zapisywanie danych

INFORMACJA
Klient poprzez wprowadzenie kodu otrzymanego od agenta ubezpieczeniowego TU INTER Polska S.A. i zalogowania się do strony z Ofertą potwierdza, że: Przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. (adres siedziby: Warszawa (02-305), Al. Jerozolimskie 142B). Dane te będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia, a w przypadku jej akceptacji także w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach tego celu znajdują się zawsze w ofercie/wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni, od dnia przedstawienia oferty ubezpieczenia dane osobowe przekazane przez Pana/Panią w celu jej przygotowania, w tym wyżej wskazany adres e-mail, zostaną trwale usunięte. Podanie powyżej adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do przedstawienia indywidualnej oferty ubezpieczenia, gdyż ma na celu Pana/Pani identyfikację, co jest prawnie usprawiedliwionym celem Administratora danych, który uprawnia go do przetwarzania tej informacji. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz agenci ubezpieczeniowi i usługodawcy, w szczególności dostawcy usług i narzędzi IT, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Informacja na temat przysługujących Panu/Pani praw wobec Administratora danych znajduje się tutaj

* pola wymagane

form.przelicz_skladki

form.suma_skladki.waluta